Fàinne Gàidhlig airson Facebook

Dhealbh mi fàinne Gàidhlig airson dealbh na phròifile agam air Facebook.

Taghaibh Update profile picture (no Nuashonraigh do Phictuir proífíle ann an Gàidhlig na Èirinn air Facebook) is Add frame (no Cuir fráma leis) agus lorgaibh “Gàidhlig“. Bidh ceithir dhiubh ann.

Ma bhios sibh ag iarraidh ga cleachdadh air meadhanan sòisealta eile, sin an dealbh.

Gabhaidh math! 😉  Cum ort a leughadh

Advertisements